преглед

на търг

2700-2954

Търг 2700-2954 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1806

Дата на публикуване: 31.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 203, Средна: 440, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 347, ОЗМ: 29

Общо: 1060м³

Начална цена: 73710.00 лв.

Стъпка: 1474 лв.

Гаранция: 3686 лв.

Първа дата: 16.02.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2018

Документация за провеждане на търг

31.01.2018

Проекто-договор

31.01.2018

Допълнителни документи: