преглед

на търг

2700-2953

Търг 2700-2953 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1804-1

Дата на публикуване: 31.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 556, Дребна: 252

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 828м³

Начална цена: 57480.00 лв.

Стъпка: 1150 лв.

Гаранция: 2874 лв.

Първа дата: 16.02.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.01.2018

Документация за провеждане на търг

31.01.2018

Проекто-договор

31.01.2018

Допълнителни документи: