преглед

на търг

2950-2078

Търг 2950-2078 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1607-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 2

Общо: 32м³

Начална цена: 3267.88 лв.

Стъпка: 65 лв.

Гаранция: 163 лв.

Първа дата: 11.10.2016, 11:00

Втора дата: 18.10.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване