преглед

на търг

2960-2077

Търг 2960-2077 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1633

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 150, Средна: 31, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 181м³

Начална цена: 16374.00 лв.

Стъпка: 327 лв.

Гаранция: 819 лв.

Първа дата: 12.10.2016, 13:00

Втора дата: 18.10.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: