Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2950-2943

Търг 2950-2943 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1712-4

Дата на публикуване: 26.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 32, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 7

Общо: 92м³

Начална цена: 7355.94 лв.

Стъпка: 147 лв.

Гаранция: 368 лв.

Първа дата: 13.02.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.01.2018

Документация за провеждане на търг

26.01.2018

Проекто-договор

26.01.2018

Протокол от проведен търг

13.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2018