преглед

на търг

2950-2943

Търг 2950-2943 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1712-4

Дата на публикуване: 26.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 32, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 7

Общо: 92м³

Начална цена: 7355.94 лв.

Стъпка: 147 лв.

Гаранция: 368 лв.

Първа дата: 13.02.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.01.2018

Документация за провеждане на търг

26.01.2018

Проекто-договор

26.01.2018

Протокол от проведен търг

13.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.02.2018