преглед

на търг

2950-2940

Търг 2950-2940 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1700-7

Дата на публикуване: 26.01.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 13, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 33

Общо: 46м³

Начална цена: 3512.90 лв.

Стъпка: 70 лв.

Гаранция: 176 лв.

Първа дата: 13.02.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.01.2018

Документация за провеждане на търг

26.01.2018

Проекто-договор

26.01.2018

Протокол от проведен търг

13.02.2018

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.02.2018