преглед

на търг

2960-2076

Търг 2960-2076 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1632

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 164, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 167м³

Начална цена: 16635.00 лв.

Стъпка: 333 лв.

Гаранция: 832 лв.

Първа дата: 12.10.2016, 12:30

Втора дата: 18.10.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: