преглед

на търг

2960-2075

Търг 2960-2075 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1631

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 146, Средна: 27, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 173м³

Начална цена: 16023.00 лв.

Стъпка: 320 лв.

Гаранция: 801 лв.

Първа дата: 12.10.2016, 12:00

Втора дата: 18.10.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: