преглед

на търг

2960-2074

Търг 2960-2074 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1629

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 12м³

Начална цена: 692.00 лв.

Стъпка: 14 лв.

Гаранция: 35 лв.

Първа дата: 12.10.2016, 11:30

Втора дата: 18.10.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: