преглед

на търг

2772-2072

Търг 2772-2072 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1615С-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 82, Средна: 31, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 121м³

Начална цена: 9466.00 лв.

Стъпка: 190 лв.

Гаранция: 473 лв.

Първа дата: 28.09.2016, 12:30

Втора дата: 05.10.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване