преглед

на търг

2825-2911

Търг 2825-2911 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1810

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 364, Средна: 45, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 1044, ОЗМ: 161

Общо: 1644м³

Начална цена: 71110.00 лв.

Стъпка: 1422 лв.

Гаранция: 3556 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване