преглед

на търг

2772-2071

Търг 2772-2071 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1614С-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 87, Средна: 45, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 140м³

Начална цена: 10700.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 535 лв.

Първа дата: 28.09.2016, 12:00

Втора дата: 05.10.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване