преглед

на търг

2825-2910

Търг 2825-2910 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1809

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 241, Средна: 87, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 20

Общо: 398м³

Начална цена: 19618.00 лв.

Стъпка: 392 лв.

Гаранция: 981 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване