преглед

на търг

2825-2909

Търг 2825-2909 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1808

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 90, Средна: 15, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 7

Общо: 125м³

Начална цена: 6905.00 лв.

Стъпка: 138 лв.

Гаранция: 345 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване