преглед

на търг

2825-2908

Търг 2825-2908 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1806

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 158, Средна: 226, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 68, ОЗМ: 0

Общо: 459м³

Начална цена: 17930.00 лв.

Стъпка: 359 лв.

Гаранция: 897 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване