преглед

на търг

2825-2906

Търг 2825-2906 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1801

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 304, Средна: 120, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 91, ОЗМ: 75

Общо: 598м³

Начална цена: 26832.00 лв.

Стъпка: 537 лв.

Гаранция: 1342 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване