преглед

на търг

2100-2905

Търг 2100-2905 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1804

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 157, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 318, ОЗМ: 2

Общо: 542м³

Начална цена: 17807.00 лв.

Стъпка: 178 лв.

Гаранция: 890 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване