преглед

на търг

2100-2904

Търг 2100-2904 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1802

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 164, Средна: 116, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 1059, ОЗМ: 0

Общо: 1348м³

Начална цена: 54365.00 лв.

Стъпка: 543 лв.

Гаранция: 2718 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване