преглед

на търг

2100-2903

Търг 2100-2903 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, гбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 115, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 600, ОЗМ: 0

Общо: 740м³

Начална цена: 30290.00 лв.

Стъпка: 302 лв.

Гаранция: 1515 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване