преглед

на търг

2772-2070

Търг 2772-2070 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1613С-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 12, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 73м³

Начална цена: 5933.00 лв.

Стъпка: 120 лв.

Гаранция: 297 лв.

Първа дата: 28.09.2016, 11:30

Втора дата: 05.10.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване