преглед

на търг

2500-2902

Търг 2500-2902 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 18009

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 294, Средна: 154, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 377, ОЗМ: 0

Общо: 825м³

Начална цена: 25257.60 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1263 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване