преглед

на търг

2500-2901

Търг 2500-2901 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 18008

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 109, Средна: 219, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 164, ОЗМ: 0

Общо: 494м³

Начална цена: 13205.40 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 660 лв.

Първа дата: 06.02.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване