преглед

на търг

2772-2069

Търг 2772-2069 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1612С-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 58, Средна: 8, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 67м³

Начална цена: 5851.00 лв.

Стъпка: 120 лв.

Гаранция: 293 лв.

Първа дата: 28.09.2016, 11:00

Втора дата: 05.10.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване