преглед

на търг

2600-2900

Търг 2600-2900 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 647, Средна: 12, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 152, ОЗМ: 13

Общо: 830м³

Начална цена: 79469.00 лв.

Стъпка: 2384 лв.

Гаранция: 3973 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване