преглед

на търг

2772-2899

Търг 2772-2899 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1806

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 294, Средна: 197, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 151, ОЗМ: 52

Общо: 734м³

Начална цена: 54521.00 лв.

Стъпка: 550 лв.

Гаранция: 2726 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване