Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2772-2899

Търг 2772-2899 - ДГС МЕСТА

Обект No. 1806

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 294, Средна: 197, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 151, ОЗМ: 52

Общо: 734м³

Начална цена: 54521.00 лв.

Стъпка: 550 лв.

Гаранция: 2726 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване