преглед

на търг

2960-2067

Търг 2960-2067 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1610-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 349, Средна: 48, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 68

Общо: 468м³

Начална цена: 42451.58 лв.

Стъпка: 850 лв.

Гаранция: 2123 лв.

Първа дата: 27.09.2016, 12:30

Втора дата: 04.10.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване