преглед

на търг

2960-2068

Търг 2960-2068 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1619-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 37, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 42

Общо: 198м³

Начална цена: 16112.88 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 806 лв.

Първа дата: 27.09.2016, 13:00

Втора дата: 04.10.2016, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване