преглед

на търг

2800-2878

Търг 2800-2878 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 1810

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 896, Средна: 586, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 159, ОЗМ: 218

Общо: 1869м³

Начална цена: 137548.00 лв.

Стъпка: 4126 лв.

Гаранция: 6877 лв.

Първа дата: 25.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване