преглед

на търг

2700-2877

Търг 2700-2877 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1805-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, елст

Дървесина (м³): Едра: 407, Средна: 543, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 973м³

Начална цена: 71255.00 лв.

Стъпка: 1425 лв.

Гаранция: 3563 лв.

Първа дата: 25.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване