Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2700-2877

Търг 2700-2877 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1805-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, елст

Дървесина (м³): Едра: 407, Средна: 543, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 973м³

Начална цена: 71255.00 лв.

Стъпка: 1425 лв.

Гаранция: 3563 лв.

Първа дата: 25.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване