преглед

на търг

2700-2876

Търг 2700-2876 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1812

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 317, Средна: 49, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 87, ОЗМ: 47

Общо: 506м³

Начална цена: 23830.00 лв.

Стъпка: 238 лв.

Гаранция: 1192 лв.

Първа дата: 25.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ