преглед

на търг

2960-2065

Търг 2960-2065 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1522

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 2

Общо: 47м³

Начална цена: 3627.19 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 181 лв.

Първа дата: 27.09.2016, 13:30

Втора дата: 04.10.2016, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване