преглед

на търг

2840-2867

Търг 2840-2867 - ДГС КРЕСНА

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, трп, врб

Дървесина (м³): Едра: 360, Средна: 10, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 673, ОЗМ: 219

Общо: 1269м³

Начална цена: 54132.00 лв.

Стъпка: 1624 лв.

Гаранция: 2707 лв.

Първа дата: 24.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване