преглед

на търг

2840-2868

Търг 2840-2868 - ДГС КРЕСНА

Обект No. 1804

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, здб, брз, мжд, ива

Дървесина (м³): Едра: 97, Средна: 54, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 690, ОЗМ: 73

Общо: 917м³

Начална цена: 37588.00 лв.

Стъпка: 1128 лв.

Гаранция: 1879 лв.

Първа дата: 24.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване