преглед

на търг

2840-2869

Търг 2840-2869 - ДГС КРЕСНА

Обект No. 1806

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 124, ОЗМ: 21

Общо: 145м³

Начална цена: 5657.00 лв.

Стъпка: 170 лв.

Гаранция: 283 лв.

Първа дата: 24.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване