преглед

на търг

2100-2862

Търг 2100-2862 - ДГС ЕЛИН ПЕЛИН

Обект No. 1803

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 208, Средна: 649, Дребна: 85

Дърва (м³): За огрев: 919, ОЗМ: 4

Общо: 1865м³

Начална цена: 119063.00 лв.

Стъпка: 1190 лв.

Гаранция: 5953 лв.

Първа дата: 23.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване