преглед

на търг

2960-2865

Търг 2960-2865 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1711-4

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 403, Средна: 101, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 48, ОЗМ: 196

Общо: 753м³

Начална цена: 65970.75 лв.

Стъпка: 660 лв.

Гаранция: 3299 лв.

Първа дата: 23.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване