преглед

на търг

2960-2864

Търг 2960-2864 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1709-3

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 220, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 100

Общо: 336м³

Начална цена: 30002.65 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1500 лв.

Първа дата: 23.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване