преглед

на търг

2960-2863

Търг 2960-2863 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1707-6

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 236, Средна: 33, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 42, ОЗМ: 82

Общо: 400м³

Начална цена: 34654.50 лв.

Стъпка: 347 лв.

Гаранция: 1733 лв.

Първа дата: 23.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване