преглед

на търг

2960-2866

Търг 2960-2866 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2-д-17-5

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 120, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 3, ОЗМ: 5

Общо: 183м³

Начална цена: 9979.47 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 499 лв.

Първа дата: 23.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване