преглед

на търг

2830-2861

Търг 2830-2861 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1811

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 234, Средна: 68, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 553, ОЗМ: 203

Общо: 1058м³

Начална цена: 82883.00 лв.

Стъпка: 1658 лв.

Гаранция: 4144 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване