Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2830-2861

Търг 2830-2861 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1811

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 234, Средна: 68, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 553, ОЗМ: 203

Общо: 1058м³

Начална цена: 82883.00 лв.

Стъпка: 1658 лв.

Гаранция: 4144 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване