преглед

на търг

2830-2860

Търг 2830-2860 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1810

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 217, Средна: 53, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 190, ОЗМ: 115

Общо: 576м³

Начална цена: 45528.00 лв.

Стъпка: 911 лв.

Гаранция: 2276 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване