преглед

на търг

2830-2859

Търг 2830-2859 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1808

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 201, Средна: 28, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 324, ОЗМ: 120

Общо: 673м³

Начална цена: 53219.00 лв.

Стъпка: 1064 лв.

Гаранция: 2661 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване