Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2830-2858

Търг 2830-2858 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 219, Средна: 42, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 610, ОЗМ: 226

Общо: 1097м³

Начална цена: 85277.00 лв.

Стъпка: 1706 лв.

Гаранция: 4264 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване