преглед

на търг

2830-2858

Търг 2830-2858 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 219, Средна: 42, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 610, ОЗМ: 226

Общо: 1097м³

Начална цена: 85277.00 лв.

Стъпка: 1706 лв.

Гаранция: 4264 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване