Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2830-2857

Търг 2830-2857 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1804

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп, брз, дрш

Дървесина (м³): Едра: 503, Средна: 142, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 356, ОЗМ: 16

Общо: 1018м³

Начална цена: 74298.00 лв.

Стъпка: 1486 лв.

Гаранция: 3715 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване