преглед

на търг

2830-2857

Търг 2830-2857 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1804

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп, брз, дрш

Дървесина (м³): Едра: 503, Средна: 142, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 356, ОЗМ: 16

Общо: 1018м³

Начална цена: 74298.00 лв.

Стъпка: 1486 лв.

Гаранция: 3715 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване