преглед

на търг

2830-2856

Търг 2830-2856 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1824

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 11, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 102, ОЗМ: 10

Общо: 124м³

Начална цена: 2498.00 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 125 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване