преглед

на търг

2830-2855

Търг 2830-2855 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1823

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк, брз

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 376, ОЗМ: 63

Общо: 476м³

Начална цена: 19315.00 лв.

Стъпка: 386 лв.

Гаранция: 966 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване