преглед

на търг

2960-2066

Търг 2960-2066 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1602-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 79, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 23

Общо: 154м³

Начална цена: 9403.27 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 470 лв.

Първа дата: 27.09.2016, 12:00

Втора дата: 04.10.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване