преглед

на търг

2830-2854

Търг 2830-2854 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1820

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, брз

Дървесина (м³): Едра: 188, Средна: 48, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1045, ОЗМ: 370

Общо: 1651м³

Начална цена: 71547.00 лв.

Стъпка: 1431 лв.

Гаранция: 3577 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване