преглед

на търг

2830-2853

Търг 2830-2853 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1802

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп, брз

Дървесина (м³): Едра: 141, Средна: 89, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 297, ОЗМ: 16

Общо: 544м³

Начална цена: 24288.00 лв.

Стъпка: 486 лв.

Гаранция: 1214 лв.

Първа дата: 19.01.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване