преглед

на търг

2777-2852

Търг 2777-2852 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1807

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 909, Средна: 248, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 327, ОЗМ: 79

Общо: 1594м³

Начална цена: 131671.00 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 6584 лв.

Първа дата: 16.01.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: